Bruno Walter Musiktage
Bruno Walter Musiktage
Bruno Walter Musiktage
Bruno Walter Musiktage

„Práve v súčasnosti je dôležité, aby sme si v pamäti uchovali osobnosti ako Bruno Walter, ktorý – ako málokto iný – dokázal vynikajúco ozrejmiť hudbu a umenie ako fenomény schopné prekonávať akékoľvek hranice. V tomto zmysle sú Hudobné dni Bruna Waltera nielen poctou umelcovi a humanistovi a duchovným návratom do plodnej hudobnej epochy, ale aj prostriedkom, ktorý pomáha vytvárať našu spoločnú – kultúrnu – európsku súčasnosť a budúcnosť.“

Heinz Fischer,
prezident Rakúskej republiky (2004-2016)

Najbližšie chystáme

Bratislava/Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

23.05.2019 / 19:00

Komorný koncert venovaný Yehudimu Menuhinovi

TRIBUNE INTERNATIONALE DES JEUNES INTERPRETES

Johann Sebastian Bach
Chaconne z Partity č. 2 d mol pre sólové husle, BWV 1004

Francis Poulenc
Sonáta pre husle a klavír

Karol Szymanowski
Mýty op. 30

Maurice Ravel
Tzigane (pre husle s klavír)

Ludmila Pavlová, husle
Alissa Firsova, klavír