Staňte sa priateľom

Staňte sa priateľom Hudobných dní Bruna Waltera

Bez priateľov a priaznivcov by dnes Hudobné dni Bruna Waltera neexistovali. Sú s nami už dlhé roky a sú pre nás neoceniteľnou oporou, vďaka ktorej sa Európa, ktorú môžete zažiť vo svojom regióne, nevyčerpáva len v podobe účelového spoločenstva definovaného najmä ekonomickými aspektmi. Je to práve tá „pridaná hodnota“, vďaka ktorej môžu ľudia aj naďalej snívať o Európe ako o vytúženom mieste, symbolizujúcom prísľub zo Schillerovej Ódy na radosť, ktorá sa stala Európskou hymnou. V časoch rastúcich pochybností o nezvratnosti procesu európskej integrácie to má neoceniteľný význam práve pre bývalé pohraničné regióny, v ktorých je dôsledkom železnej opony dodnes citeľné vzájomné odcudzenie .

Bolo by nám veľkým potešením, keby ste sa pridali k priateľom Hudobných dní Bruna Waltera. Vaša podpora znamená konkrétny príspevok na zabezpečenie sledu koncertov Orchestra Bruna Waltera a subvencie vstupeniek, vďaka čomu si môžu kultúrny zážitok dovoliť všetci priaznivci bez ohľadu na svoju ekonomickú situáciu. Tieto príspevky sú garantom zachovania jedinečného hudobného projektu v regióne, ktorý je kvôli nedostatku verejných zdrojov odkázaný na súkromné financovanie.

Ako Priateľ môžete využívať množstvo výhod. Okrem pravidelných informácií o aktivitách združenia získate zľavy z ceny vstupeniek a abonentiek na koncerty Symfonického orchestra Bruna Waltera v Bratislave (Reduta) a vo Viedni (Musikverein). V prípade podujatí s obmedzeným počtom miest, ako sú napríklad komorné koncerty, Vás budeme včas informovať, aby sme umožnili Vašu účasť. A napokon, budete našim hosťom pri rôznych spoločenských príležitostiach v rámci Hudobných dní Bruna Waltera.