Archív

Nitra / Synagóga 01.12.2019 / 17:00

Benefičný koncert Homo Nitriensis

Antonio Vivaldi
Koncert a mol pre dvoje huslí a sláčiky, RV 522, op.3, č.8

Johann Sebastian Bach
Suita č.2 h mol, BWV 1067

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento D dur, KV 136

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Bíro Zsofia, flauta

Viedeň / Musikverein Großer-Saal 24.11.2019 / 19:30

Slávnostný koncert „30 rokov od Nežnej revolúcie“

Wolfgang Amadeus Mozart
Overtúra k opere „Figarova svadba“, KV 492

Joseph Haydn
Koncert C dur pre violončelo a orchester, Hob. VIIb: 1

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 2 D dur, op.36

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Dora Hájková, violončelo

Bratislava / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 24.09.2019 / 19:00

Robert Schumann
Kvarteto pre  klavír, husle, violu a violončelo Es dur op. 47

Johannes Brahms
Trio pre klarinet, violončelo a klavír a mol op. 114

Ľudovít Rajter
Romantické rondo pre husle a klavír

Ernő Dohnányi
Sexteto pre klavír, husle, violu, violončelo, klarinet a lesný roh op. 37

Camerata Royal Concertgebouw Orchestra
Annebeth Webb, husle
Vilém Kijonka, viola
Joris van den Berg, violončelo
Hein Wiedijk, klarinet
Fons Verspaandonk, lesný roh
Alissa Firsova, klavír

Viedeň / Musikverein Großer-Saal 15.09.2019 / 19:30

Koncert pri príležitosti narodenín Bruna Waltera

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 9 d mol, op. 125

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Zbor Slovenskej filharmónie
Maida Hundeling, soprán
Stella Grigorian, mezzosoprán
Peter Berger, tenor
Peter Mikuláš, basbarytón

Bratislava / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 02.09.2019 / 19:00

Slávnostný koncert „30 rokov od pádu železnej opony“

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester,  BWV 1043

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester, Wq 22

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento F dur, KV 138

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Tomáš Jánošík, flauta

Sereď / Múzeum Holokaustu 01.09.2019 / 16:00

Európsky deň židovskej kultúry

Ernest Bloch
Vidui

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester,  BWV 1043

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester, Wq 22

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento F dur, KV 138

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Tomáš Jánošík, flauta

Nitra / Synagóga 01.09.2019 / 19:00

Európsky deň židovskej kultúry

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester,  BWV 1043

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester, Wq 22

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento F dur, KV 138

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Tomáš Jánošík, flauta

Bratislava/Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 23.05.2019 / 19:00

Komorný koncert venovaný Yehudimu Menuhinovi

TRIBUNE INTERNATIONALE DES JEUNES INTERPRETES

Johann Sebastian Bach
Chaconne z Partity č. 2 d mol pre sólové husle, BWV 1004

Francis Poulenc
Sonáta pre husle a klavír

Karol Szymanowski
Mýty op. 30

Maurice Ravel
Tzigane (pre husle s klavír)

Ludmila Pavlová, husle
Alissa Firsova, klavír

Bratislava/Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 08.05.2019 / 19:30

Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa Európy – 69. výročia Schumanovej deklarácie, 74. výročia konca druhej svetovej vojny a 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Program

Slávnostný príhovor
Ladislav Miko
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Georg Phillipp Telemann
Les Nations anciennes et modernes
Predohra

Joseph Haydn
Koncert pre husle a sláčikový orchester
č. 1 C dur, Hob. VIIa:1

Piotr Iljič Čajkovskij
Serenáda pre sláčikový orchester
C dur, op. 48

Ludwig van Beethoven
Európska hymna

Komorný orchester Bruna Waltera
Jack Martin Händler, dirigent
Johanna Pichlmair, husle

Wien / Musikverein Großer-Saal 21.04.2019 / 19:30

Johannes Brahms Koncert pre husle a orchester D dur Op. 77

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 7 , A dur, Op. 92

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Jan Mráček, husle

Staršie koncerty

Tento prehliadač nepodporuje priame zobrazovanie PDF súborov: Stiahnite PDF.