2% z dane

Podporte nás poukázaním podielu z Vašej zaplatenej dane z príjmov. Údaje o našom združení potrebné na vyplnenie daňového priznania sú uvedené v tabuľke nižšie. Naše združenie je zaregistrované v Centrálnom notárskom registri pod evidenčným číslom 12137.

Fyzická osoba nás môže podporiť podielom 2% zo zaplatenej dane. Ak ste v zdaňovanom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, môžete nás podporiť podielom 3% zo zaplatenej dane.

Právnická osoba nás môže podporiť podielom až do výšky 1% zo zaplatenej dane. Ak právnická osoba v zdaňovanom roku darovala 0,5% z dane na verejnoprospešnú činnosť, môže nás podporiť až do výšky 2% zo zaplatenej dane.

Údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov

IČO 50463055
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno/názov Freunde der Bruno Walter Musiktage – Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera
Sídlo – ulica Františkánske námestie
Súpisné/orientačné číslo 412/7
PSČ 811 01
Obec Bratislava

Pomôžete zachovať kontinuitu aktivít Hudobných dní Bruna Waltera.

Podporíte mladé hudobné talenty pri získavaní skúseností z koncertných pódií.
Umožníte zľavnený alebo voľný vstup pre žiakov, študentov a dôchodcov.

Ďakujeme.