Symfonický orchester Bruna Waltera

Symfonický orchester Bruna Waltera, ktorý vznikol v roku 2004 na Hudobných dňoch Bruna Waltera, má absolútne špeciálne prepojenie so srdcom Európy, ktorý geograficky tvoria regióny medzi Viedňou, Bratislavou a Budapešťou. Tento fakt reflektuje nielen zloženie orchestra, ale aj jeho umelecká práca. Jadro tvoria hudobníci z orchestrov tohto regiónu a popri nich hrajú v orchestri hudobníci z iných telies, s ktorými Orchester Bruna Waltera spolupracuje. V zmysle vyjadrenia Gustava Mahlera, že tradícia neznamená poklonu popolu, ale odovzdávanie ohňa ďalším generáciám, vystupujú s orchestrom cielene nielen medzinárodne renomovaní sólisti, ako napríklad Rudolf Buchbinder, Misha Maisky alebo Nikolaj Znaider, ale aj mladé talenty, ktoré svoju kariéru len rozbiehajú.

Symfonický orchester Bruna Waltera od roku 2008 pravidelne vystupuje v Zlatej sále Viedenského Musikvereinu aj v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave. Pri príležitosti 140. výročia narodenia Bruna Waltera koncertoval orchester v roku 2016 po prvýkrát aj v Budapeštianskom Vigadó.