Jack Martin Händler

Jack Martin Händler sa narodil v roku 1947 v Bratislave. Hru na husle študoval na Hudobnej akadémii u Jána Skladaného vo svojom rodnom meste a na Moskovskom konzervatóriu, kde bol jedným z posledných žiakov Davida Ojstracha. Po štúdiu koncertoval najskôr v Československu a postupne aj po celej Európe. Kľúčovým zážitkom tohto obdobia bol pre Händlera Chačaturjanov Husľový koncert, ktorý interpretoval v roku 1975 s orchestrom Slovenskej filharmónie pod vedením skladateľa na Letnom festivale v Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch. V roku 1978 sa Händler presťahoval do Nemecka, kde popri sólovej kariére pôsobil vo viacerých orchestroch, okrem iných aj v Hamburskom štátnom orchestri. V roku 1982 sa stal Händler členom orchestra Bayreuther Festspielorchester a pôsobil v ňom počas 14 sezón. Na dvoch koncertoch v Luxemburgu (1995) a vo Wartburgu (1996) orchester sám dirigoval. V nasledujúcich rokoch sa Händler venoval stále viac dirigovaniu. V roku 1989 založil orchester Solistes Européens Luxembourg a ako dirigent a umelecký vedúci s ním precestoval celú Európu a USA. V roku 2004 odohral orchester slávnostný koncert pred Valným zhromaždením OSN v New Yorku pri príležitosti rozšírenia Európskej únie o desať nových členských krajín.

V roku 1994 založil spolu s Lordom Yehudim Menuhinom, pánom Ladislavom Mokrým a pani Ursulou Bally Hudobnú akadémiu „Tribune Internationale des Jeunes Interprètes (UNESCO)“, v skratke TIJI, ktorej cieľom je podpora hudobného dorastu.

Po odchode z orchestra Solistes Européens v roku 2009 sa Händler začal venovať podujatiu Hudobné dni Bruna Waltera, ktoré je poctou tomuto hudobnému velikánovi, popritom budujúc Symfonický orchester Bruna Waltera, ktorý v roku 2004 uviedol do života. Kontinuita a ďalší rozvoj týchto Hudobných dní, ktoré vznikli pôvodne ako festival, sú pre Händlera životným poslaním, určujúcim dnes celé jeho ďalšie hudobné pôsobenie.

Za svoje zásluhy o hudbu získal Jack Martin Händler viaceré ocenenia, ako Rad bielej ruže Fínska, luxemburský rad Officier de l´Ordre Gran-Ducal, L´Ordre de la couronne de chêne – veľkovojvodský rad dubovej koruny, Cenu primátora mesta Bratislavy za rok 2000 za mimoriadne zásluhy o znovuoživenie najlepších hudobných tradícií mesta, Krištáľové krídlo v roku 2005, Médaille d´Or du Mérite Européen, Čestný kríž za vedu a umenie Rakúskej republiky a Kríž Spolkovej republiky Nemecka. V roku 2008 menovala Európska komisia Jacka Martina Händlera Vyslancom interkulturálneho dialógu EÚ a v roku 2009 sa stal Vyslancom inovácie a kreativity EÚ. Počas svojej kariéry vystupoval Händler s významnými sólistami, akými sú Paul Badura-Skoda, Rudolf Buchbinder, Gidon Kremer, Beaux Arts Trio, Julian Rachlin, Mstislav Rostropovič, Gil Shaham, Misha Maisky, Martha Argerich a celý rad ďalších.

Rozhodujúcim momentom Händlerovho umeleckého postoja je jeho chápanie klasickej hudby ako univerzálneho jazyka ľudstva, pričom za svoju najvznešenejšiu a najdôležitejšiu úlohu považuje osobné odovzdávanie jej humánneho posolstva. Tento postoj zároveň reflektuje dedičstvo multikultúrneho priestoru, ktorý tvorí jeho rodné mesto Bratislava spolu s Viedňou a Budapešťou a ktoré ho v rozhodujúcej miere formovalo ako Európana z presvedčenia.