Podujatia

Sereď / Múzeum Holokaustu 01.09.2019 / 16:00

Európsky deň židovskej kultúry

Ernest Bloch
Vidui

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester,  BWV 1043

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester, Wq 22

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento F dur, KV 138

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Tomáš Jánošík, flauta

Nitra / Synagóga 01.09.2019 / 19:00

Európsky deň židovskej kultúry

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester,  BWV 1043

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester, Wq 22

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento F dur, KV 138

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Tomáš Jánošík, flauta

Bratislava / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 02.09.2019 / 19:00

Slávnostný koncert „30 rokov od pádu železnej opony“

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester,  BWV 1043

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester, Wq 22

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento F dur, KV 138

Bruno Walter Chamber Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Tomáš Jánošík, flauta

Viedeň / Musikverein Großer-Saal 15.09.2019 / 19:30

Koncert pri príležitosti narodenín Bruna Waltera

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 9 d mol, op. 125

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Zbor Slovenskej filharmónie
Maida Hundeling, soprán
Stella Grigorian, mezzosoprán
Peter Berger, tenor
Peter Mikuláš, basbarytón

Bratislava / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 24.09.2019 / 19:00

Johannes Brahms
Trio a mol pre klarinet, violončelo a klavír, op. 114

Robert Schumann
Kvartet Es dur pre klavír, husle, violu a violončelo, op. 47

Ernst von Dohnányi
Sextet pre klavír, husle, violu, violončelo, klarinet a lesný roh, op. 37

Camerata Royal Concertgebouw Orchestra
Annebeth Webb, husle
Vilém Kijonka, viola
Joris van den Berg, violončelo
Hein Wiedijk, klarinet
Fons Verspaandonk, lesný roh
Alissa Firsova, klavír

Viedeň / Musikverein Großer-Saal 24.11.2019 / 19:30

Slávnostný koncert „30 rokov od Nežnej revolúcie“

Wolfgang Amadeus Mozart
Overtúra k opere „Figarova svadba“, KV 492

Joseph Haydn
Koncert C dur pre violončelo a orchester, Hob. VIIb: 1

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 2 D dur, op.36

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Dorka Hájková, violončelo

Viedeň / Musikverein Großer-Saal 02.02.2020 / 15:30

Spomienkový koncert pri príležitosti 75. výročia od oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau dňa 27. januára 1945

Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert Es dur pre dva klavíry a orchester, KV 365

Piotr Iľjič Čajkovskij
Symfónia č. 6 h mol, op.74 „Pathétique“

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Sivan Silver, klavír
Gil Garburg, klavír

Bratislava / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 16.03.2020 / 19:00

Ludwig van Beethoven
Trio B dur pre klarinet, violončelo a klavír, op. 11

Paul Juon
Trio Miniatúry, op. 18

Johannes Brahms
Trio a mol pre klarinet, violončelo a klavír, op. 114

Trio Chronos
Andreas Langenbuch, klarinet
Simon Deffner, violončelo
Gottlieb Wallisch, klavír

Berlín / Konzerthaus Großer Saal 06.05.2020 / 20:00

Spomienkový koncert pri príležitosti 75.výročia od konca druhej svetovej vojny a Dňa Európy

Dmitrij Šostakovič
Komorná symfónia c mol, op. 110a „venovaná obetiam fašizmu a vojny“

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 7 A dur, op. 92

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent