Podujatia

Berlín / Konzerthaus Großer Saal 06.05.2020 / 20:00

Slávnostný koncert pri príležitosti 75.výročia od konca druhej svetovej vojny a Dňa Európy

Dmitrij Šostakovič
Komorná symfónia c mol, op. 110a „venovaná obetiam fašizmu a vojny“

Felix Mendelssohn Bartholdy
Koncert pre husle a orchester e-mol, op.64

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 7 A dur, op. 92

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Johanna Pichlmair, husle

Bratislava / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 08.05.2020 / 19:00

Deň Európy – 70. výročie Schumanovho plánu, 75. výročie konca 2. svetovej vojny v Európe

Ludwig van Beethoven
Koncert D dur pre husle a orchester, op. 61

Európska hymna

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent
Johanna Pichlmair, husle

Sereď / Múzeum Holokaustu 10.05.2020 / 16:00

Deň Európy – 70. výročie Schumanovho plánu, 75. výročie konca 2. svetovej vojny v Európe

Dmitrij Šostakovič
Komorná symfónia c mol, op. 110a „venovaná obetiam fašizmu a vojny“

Peter Iľjič Čajkovskij
Serenáda C dur pre sláčikový orchester, op. 48

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent

Nitra / Synagóga 10.05.2020 / 19:00

Deň Európy – 70. výročie Schumanovho plánu, 75. výročie konca 2. svetovej vojny v Európe

Dmitrij Šostakovič
Komorná symfónia c mol, op. 110a „venovaná obetiam fašizmu a vojny“

Peter Iľjič Čajkovskij
Serenáda C dur pre sláčikový orchester, op. 48

Bruno Walter Symphony Orchestra
Jack Martin Händler, dirigent