O nás

Združenie „Priatelia hudobných dní Bruna Waltera“ bolo založené v roku 2016 a jeho cieľom je zabezpečiť kontinuitu jedinečného regionálneho kultúrneho projektu, ktorý už viac ako desať rokov osobne vedie Jack Martin Händler. Združenie má sídlo v Bratislave, ale zároveň má aj kontaktné kancelárie vo Viedni a Budapešti.

Spravna Rada: Jack Martin Händler (predseda), Dr. Matthias Földeak, Mgr. Adrian Rajter

Revízor: RNDr. František Alexander