Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
19.03.2019 / 19:00

Koncert v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom

Hans Gál
Klavírne kvarteto A Dur, husle, viola a violončelo (1926)

Gerhard Deiss
2. Sláčikové kvarteto Op.22
Premiéra

Bruno Walter
Zo sláčikového kvarteta z r. 1903

Johannes Brahms
Klavírny kvintet f mol Op.34

Aron Quartett:
Ludwig Muller, 1.husle
Barna Kobori, 2. husle
Georg Hamann, viola
Christophe Pantillon, violončelo
Gottlieb Wallisch, klavír